Tiếng anh Trực tuyến

Tiếng anh Trực tuyến

Tiếng Anh trực tuyến chuẩn Mỹ cho TEEN

Chương trình iELE là chương trình tiếng Anh trực tuyến dành cho học sinh THCS từ lớp 6, giúp các em phát triển và hoàn thiện kỹ năng tiếng Anh, chuẩn bị cho các môn học toán, tăng cường kiến thức học thuật, và xây dựng bản lĩnh tự tin trong môi trường học tập đa văn hoá trong tương lai.

Như các chương trình khác tại Apax Franklin, chương trình tiếng Anh iELE được công nhận bởi các trường Cao đẳng, ĐH Mỹ và được chuyển đổi sang tín chỉ cho chương trình THPT Franklin (Mỹ).

Tiếng anh Trực tuyến
Tiếng anh Trực tuyến - Lợi ích của chương trình

Lợi ích của chương trình

 • NÂNG CAO

  Tiếng Anh học thuật, hỗ trợ mục tiêu thi vào các lớp tăng cường tiếng Anh, các trường chuyên
 • XÂY DỰNG

  Kiến thức nền tảng đạt được điểm cao trong các kỳ thi quốc tế như IELTS, TOEFL, SAT
 • PHÁT TRIỂN

  Kiến thức và tư duy khoa học (Khoa học, Xã hội, Văn học và Toán học)
 • CẢI THIỆN

  Kỹ năng nói và phát âm tiếng Anh chuẩn Mỹ
 • TOÀN DIỆN

  Đọc và viết tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ.
 • NHANH CHÓNG

  Phát triển trình độ tiếng Anh theo năng lực và tốc độ học online

Đăng ký học thử & tư vấn

Đăng ký học thử & tư vấn Tiếng anh Trực tuyến
Hotline