TIẾNG ANH HỌC THUẬT

TIẾNG ANH HỌC THUẬT

Tiếng Anh học thuật chuyên ELE (English Language Enhancement) là chương trình thiết kế dành cho các bạn học sinh trung học với mục tiêu nâng cao trình độ tiếng Anh học thuật giúp học viên không những tự tin thể hiện bản thân, hòa nhập vào môi trường quốc tế mà còn có khả năng khai thác các học liệu chuyên sâu bằng tiếng Anh, tiếp cận tri thức, thành tựu khoa học toàn cầu. Từ đó xây dựng hành trang kiến thức, kỹ năng, khả năng ngoại ngữ để cạnh tranh công bằng với học sinh quốc tế.

TIẾNG ANH HỌC THUẬT
Chương trình đào tạo
Tiếng anh học thuật ELE

Tiếng anh học thuật ELE

Tiếng Anh học thuật chuyên ELE (English Language Enhancement) là chương trình thiết kế dành cho các bạn học sinh trung học với mục tiêu nâng cao trình độ tiếng Anh học thuật giúp học viên không những tự tin thể hiện bản thân, hòa nhập vào môi trường quốc tế mà còn có khả năng khai thác các học liệu chuyên sâu bằng tiếng Anh, tiếp cận tri thức, thành tựu khoa học toàn cầu.

Xem thêm

Tiếng anh ứng dụng Mỹ ESL

Tiếng anh ứng dụng Mỹ ESL

Chương trình Tiếng Anh ứng dụng chuẩn Mỹ (ESL) được thiết kế giúp học viên giao tiếp tiếng Anh hiệu quả, trong đó tập trung phát triển toàn diện 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết.

Xem thêm

Tiếng anh Trực tuyến

Tiếng anh Trực tuyến

Chương trình iELE là chương trình tiếng Anh trực tuyến dành cho học sinh THCS từ lớp 6, giúp các em phát triển và hoàn thiện kỹ năng tiếng Anh, chuẩn bị cho các môn học toán, tăng cường kiến thức học thuật, và xây dựng bản lĩnh tự tin trong môi trường học tập đa văn hoá trong tương lai.

Xem thêm

Hotline