Học phí & thanh toán

Học phí & thanh toán


Theo học tại Apax Franklin sẽ tiết kiệm cho học viên đến 70% học phí so với các trường Quốc tế khác mà vẫn nhận được bằng PTTH Mỹ.

Anh/Chị có thể đóng học phí cho con bằng tiền mặt hoặc bằng thẻ ngân hàng trực tiếp tại Trung tâm, danh sách các Trung tâm luôn được cập nhật tại đây. Anh/Chị cũng có thể thanh toán học phí cho con bằng cách chuyển khoản đến số tài khoản của Apax Franklin.

Tùy từng trường hợp cụ thể mà học viên được bảo lưu, hoàn phí hay chuyển phí sang khóa học khác. Xin liên lạc với bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được xác nhận về trường hợp của con bạn.

Khi đăng ký học cho con, anh/chị cần đóng toàn bộ học phí trước khi tài khoản học tập của học viên được kích hoạt.

Hotline