CHƯƠNG TRÌNH THPT QUỐC TẾ

CHƯƠNG TRÌNH THPT QUỐC TẾ

Chương trình THPT Mỹ tại Franklin International Academy được thiết kế đặc biệt cho học sinh lứa tuổi phổ thông trung học tại Việt Nam. Hệ thống chương trình được kiểm định chặt chẽ, phương pháp hiện đại với thời gian linh hoạt, chương trình tiết kiệm tới 70% chi phí so với việc học tại các trường Quốc tế hay du học nước ngoài.

Chương trình đào tạo
Chương trình THPT Mỹ

Chương trình THPT Mỹ

Chương trình THPT Mỹ tại Franklin International Academy được thiết kế đặc biệt cho học sinh lứa tuổi phổ thông trung học tại Việt Nam. Hệ thống chương trình được kiểm định chặt chẽ, phương pháp hiện đại với thời gian linh hoạt, chương trình tiết kiệm tới 70% chi phí so với việc học tại các trường Quốc tế hay du học nước ngoài.

Xem thêm

Chương trình THPT Canada

Chương trình THPT Canada

Chương trình THPT Canada tại Franklin International Academy được thiết kế và hợp tác triển khai cùng Blyth Academy - dành riêng cho các học sinh có định hướng theo học trường đại học Quốc tế hoặc du học ở nước ngoài, đặc biệt là Mỹ và Canada.

Xem thêm

Hotline