Hotline: Hà Nội 0982 175 533 Hồ Chí Minh 0899 474 488

Ngôn ngữ

Đăng nhập

Hồ sơ nhập học

Thông tin hồ sơ nhập học

Quý vị phụ huynh vui lòng xem danh sách các yêu cầu để làm Hồ sơ Đăng ký nhập học cho học sinh.

  1. Phiếu đăng kí thông tin học viên nhập học (Information form)
  2. Phiếu đăng ký nhập học (Application form)
  3. Kết quả bài kiểm tra năng lực tiếng anh (Placement Test) hoặc chứng chỉ trình độ tiếng Anh tương đương
  4. Học bạ và bảng điểM
  5. Và các giấy tờ khác

Lưu ý: Hồ sơ nhập học sẽ thay đổi tùy theo chương trình học của từng học viên. Quý vị phụ huynh có thể liên hệ bộ phận tư vấn của Apax Franklin để biết thêm thông tin chi tiết.

NỘP HỒ SƠ

Hồ sơ nhập học cần được gửi đến Phòng Tư vấn Tuyển sinh Học viện trước thời gian nhập học 10 ngày.